สลิปเงินเดือนคืออะไร ต้องการขอสลิปเงินเดือนออนไลน์สามารถทำได้ไหม

สลิปเงินเดือนคืออะไรและสำคัญอย่างไร? 

เมื่อพูดถึงสลิปเงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้ว สลิปเงินเดือนนั้นมีประโยชน์อีกมากมายหลายข้อเลยทีเดียว ทำให้ใบสลิปเงินเดือนจึงกลายมาเป็นเอกสารข้อมูลสำคัญชิ้นหนึ่งในการดำเนินการต่าง ๆ ในหลายด้าน ซึ่งก่อนเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของมัน เรามาดูก่อนว่าสลิปเงินเดือนคืออะไรและมันสำคัญอย่างไร 

สลิปเงินเดือนก็คือเอกสารชนิดหนึ่งทีบ่งบอกว่าในแต่ละเดือนนั้นได้รับรายได้เป็นจำนวนเท่าใด มีค่าทำงานล่วงเวลา (OT) หรือไม่ ตลอดจนค่าโบนัส ค่าคอมมิชชั่นและค่าจ้างในส่วนอื่นๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสลิปเงินเดือนจึงเป็นเอกสารที่ได้รับในทุก ๆ เดือนที่บ่งบอกถึงสถานะของรายได้ในแต่ละเดือนนั่นเอง 

ในส่วนของความสำคัญขอใบสลิปเงินเดือนนั้นจะให้น้ำหนักไปในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งบริการทางการเงินเป็นหลัก เช่น การขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ นอกจากนี้การสมัครทำบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดในบางผู้ให้บริการก็จำเป็นต้องใช้สลิปเงินเดือนเป็นเอกสารควบคู่การสมัคร

อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์สามารถทำสลิปเงินเดือนให้ตัวเองได้หรือไม่?

สำหรับยุคปัจจุบันอย่างปี 2566 หรือ 2023 ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีแนวโน้มในการเกิดสายงานอาชีพใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้โดยมากแล้วมีแนวโน้มไปในทิศทางของสายอาชีพอิสระมากกว่าการเป็นพนักงานบริษัท ดังนั้นจึงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่หันไปประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์แทนที่การทำงานให้กับบริษัทเอกชน ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระก็อาจติดปัญหาอยู่ไม่น้อยหากต้องการเข้าถึงบริการด้านการเงิน เช่น กู้เงิน ขอสินเชื่อ หรือแม้แต่สมัครบัตรกดเงินสด และบัตรเครดิต ซึ่งบริการเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารสลิปเงินเดือนในการยื่นประกอบการสมัคร ซึ่งประเด็นที่สำคัญก็คืออาชีพอิสระจะสามารถขอสลิปเงินเดือนหรือทำขึ้นมาเองได้หรือไม่ ตรงนี้ขอตอบให้เข้าใจโดยทั่วกันว่า “ไม่สามารถขอสลิปเงินเดือนหรือทำสลิปเงินเดือนให้กับตนเองได้” หรืออาจกล่าวได้ว่าสลิปเงินเดือนจะสามารถขอได้ก็ต่อเมื่อเป็นพนักงานบริษัทเองชนหรือพนักงานรัฐเท่านั้น

เอกสารสลิปเงินเดือนขอที่ไหนได้บ้าง?

การขอใบสลิปเงินเดือนนั้นสามารถจำแนกกลุ่มพนักงานออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆได้แก่ 

  1. ผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานประจำ

สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทหรือองค์กรเอกชนสามารถรับสลิปเงินเดือนพนักงานได้หลักจากที่ทางบริษัทได้ทำการชำระหรือจ่ายค่าจ้างให้แบบรายเดือนในทุกๆเดือน ซึ่งผู้ที่จะสามารถออกสลิปเงินเดือนให้ได้นั้นก็ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายธุรการของบริษัท แต่ในมุมมองกลับกันหากองค์กรหรือบริษัทมีขนาดเล็กนายจ้างอาจออกสลิปเงินเดือนด้วยต้นเองได้เช่นกัน ซึ่งแบบฟอร์มตัวอย่างขอสลิปเงินเดือนก็สามารถดูข้อมูลสลิปเงินเดือนออนไลน์ได้เช่นกัน

  1. ผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานของรัฐหรือรับราชการ  

สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานรัฐหรือรับราชการรวมถึงข้าราชสามารถขอสลิปเงินเดือนออนไลน์ได้ผ่านหน่วยงานที่ตนได้สังกัดอยู่ตามแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเอกสารสลิปเงินเดือนพนักงานราชการก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเขตที่ตนเองอยู่ก็สามารถออกใบสลิปเงินเดือได้

Scroll to Top